Theo kế hoạch điều chỉnh giá xăng dầu 15 ngày, hôm nay (13.5), Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, trong kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 800 đồng/lít; dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 500 đồng/kg. Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15 giờ hôm nay (13.5), Liên Bộ quyết định tăng 604 đồng/lít với xăng RON95-III lên mức không cao hơn 12.235 đồng/lít; tăng 578 đồng/lít với xăng E5RON92 lên mức 11.520 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 84 đồng/lít xuống mức không cao hơn 9.857 đồng/lít, dầu hỏa giảm 83 đồng/lít xuống mức không cao hơn 7.882 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 125 đồng/kg xuống mức không cao hơn 8.545 đồng/kg.

Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13.5 là 24,420 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,943 USD/thùng, tương đương tăng 32,16% so với kỳ trước); 26,424 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,690 USD/thùng, tương đương tăng 33,90% so với kỳ trước); 28,061 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,913 USD/thùng, tương đương tăng 3,36% so với kỳ trước); 19,750 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,465 USD/thùng, tương đương giảm 2,30% so với kỳ trước); 133,578 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 4,228 USD/tấn, tương đương giảm 3,07% so với kỳ trước).

Theo đó, Liên Bộ quyết định điều chỉnh tăng nhẹ các loại xăng và tiếp tục giảm giá các loại dầu. Đây là kỳ tăng giá xăng đầu tiên sau 8 kỳ giảm giá liên tiếp và là kỳ giảm giá các mặt hàng dầu thứ 9 từ đầu năm 2020 đến nay.

Tuyết Nhung