Sau khi Một Thế Giới phản ánh trường hợp bổ nhiệm lại chức vụ Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Cần Thơ đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều khuất tất, không minh bạch, UBND TP.Cần Thơ đã giao cho Sở Nội vụ Cần Thơ kiểm tra, báo cáo vấn đề trên. Cuối năm 2019, Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra vụ phát hiện, ngoài trường hợp của ông Hùng còn có 22/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Chiều 11.5, ông Nguyễn Hoàng Ba - Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cho biết trước đó đã gửi báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ và quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GD-ĐT đến UBND TP.Cần Thơ xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Sở GD-ĐT không thực hiện việc rà roát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thực hiện quy trình có 6/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Có 23/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định (6 trường hợp bổ nhiệm và 17 trường hợp bổ nhiệm lại). Về xử lý kỷ luật, có 3/3 trường hợp xử lý kỷ luật công chức, viên chức chưa đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định 34/2011 của Chính phủ.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kết luận, Giám đốc Sở GD-ĐT chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ nội bộ cơ quan. Chưa thực hiện thông báo công khai theo quy định đối với các kế hoạch điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý; tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xử lý kỷ luật… chưa đúng, chưa đầy đủ, thiếu tính công khai, dân chủ.

Lãnh đạo Sở chưa trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, làm công tác tư tưởng đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc trước khi thực hiện điều động, bổ nhiệm. Có 2/11 trường hợp điều động chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Từ những sai phạm trên, đoàn kiểm tra Sở Nội vụ TP.Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tổ chức xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân ban lãnh đạo Sở GD-ĐT đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan này.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo Giám đốc Sở GD-ĐT thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quyết định điều động, xử lý kỷ luật đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 24 trường hợp. Chủ động chấn chỉnh, rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý; trường hợp nào chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, trường hợp nào bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đúng quy trình báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Về phía UBND TP.Cần Thơ, sau khi rà soát sẽ có ý kiến về việc xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể có sai phạm ở Sở GD-ĐT.

Thanh Nguyên