Theo công văn số 1213/SGDĐT-VP GĐ Sở GD-ĐT An Giang đã ký cho phép các cơ sở giáo dục (có hoạt động bán trú, nội trú) được phép tổ chức bán trú, nội trú từ ngày 11.5 trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho học sinh, học viên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục dừng dạy thêm, học thêm (trừ dạy thêm, học thêm đối với học sinh lớp 12 do trường tổ chức). Thủ trưởng các đơn vị tăng cường nhắc nhở, kiểm tra, tuyệt đối không để giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế cho phép căn-tin trường học hoạt động trở lại, đồng thời tăng cường kiểm tra và chịu trách nhiệm việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Các hoạt động dịch vụ giáo dục khác của doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành và đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Tường Anh