Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT thống kê, hiện có 45% cơ sở giáo dục đại học thực hiện đào tạo trực tuyến, trong đó 63 trường đại học công lập và 42 trường dân lập. 42% cơ sở giáo dục đại học chưa thực hiện đào tạo trực tuyến (gồm 82 trường, trong đó có 15 trường đại học ngoài công lập); khối An ninh Quốc phòng vẫn đào tạo tập trung là 13% (33 trường).

Nhiều đại học còn hạn chế về hạ tầng công nghệ như chưa có quy trình và kinh nghiệm về đào tạo trực tuyến; học liệu điện tử còn nghèo nàn, chưa được chuẩn hóa nên chưa kiểm soát chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá. Bên cạnh đó, các ngành đào tạo thực hành, chuyên sâu đặc thù khó triển khai thực hiện, bà Thủy thừa nhận.

Bên cạnh đó, vấn đề đội ngũ giảng viên vẫn còn nhiều hạn chế trong kỹ năng xây dựng bài giảng, học liệu, kỹ năng tổ chức lớp học trực tuyến… Sinh viên hạn chế về trang thiết bị, hạ tầng mạng internet (đặc biệt là sinh viên vùng khó khăn). Các em thiếu kỹ năng để học trực tuyến (kỹ năng về sử dụng công nghệ; kỹ năng về phương pháp).

Bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ GD đại học, Bộ GD-ĐT.

Không chỉ vậy, trong quá trình học cũng nảy sinh một số nguy cơ, rủi ro trong quá trình học tập trực tuyến như mất an toàn, an ninh thông tin; nguy cơ tiềm ẩn từ Internet và mạng xã hội (ví dụ: game, mất thời gian mạng xã hội; quảng cáo link đến các trang web đen...).

Bà Thủy cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ sửa đổi quy chế đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đối với hình thức đào tạo chính quy, cho phép tỷ lệ % đào tạo trực tuyến trong đào tạo đại học chính quy. Đồng thời, ban hành quy chế bảo đảm chất lượng các chương trình thực hiện theo hình thức đào tạo trực tuyến.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc thông tin, Bộ GD-ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến vấn đề đào tạo trực tuyến, triển khai công tác và bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Các văn bản này là căn cứ giúp các cơ sở giáo dục đại học có cơ sở triển khai đào tạo trực tuyến và đánh giá, công nhận kết học tập của sinh viên.

Bộ đang sửa đổi quy chế đào tạo chính quy; trong quy chế này có đề cập phương thức đào tạo kết hợp giữa phương thức truyền thống và online. Đây là cơ sở để sau này các trường có thể triển khai chính thức.

Tường Anh