Nắm bắt được khó khăn của sinh viên, Trường đại học Thương mại tạm dừng việc tăng học phí theo lộ trình tăng học phí được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 598.

Ngoài ra, trường quyết định giảm học phí 7% học kỳ 2, năm học 2019-2020, hỗ trợ chi phí 3G cho người học học online với tổng mức trợ giúp 18 tỉ đồng. Các gói hỗ trợ sẽ được nhà trường chuyển vào tài khoản của người học hoặc giảm trừ vào tiền học phí mà người học phải nộp ở năm học sau.

Trường cũng quyết định chi thêm gói hỗ trợ 24 tỉ đồng để trao học bổng cho sinh viên đại học chính quy trong năm học 2019-2020.

Về tiền ở ký túc xá, nhà trường sẽ hoàn trả toàn bộ tiền ở ký túc xá mà sinh viên nộp trước tương ứng với thời gian thực tế sinh viên phải ở nhà học online. Khi sinh viên quay trở lại học tập trung tại trường sẽ được xét giảm tiền ở ký túc xá trong những thời gian tiếp theo của năm học này.

Ban Giám hiệu đang xây dựng phương án hỗ trợ cho người học ở vùng bị cách ly do dịch và các gia đình có người bị nhiễm COVID-19.

Đặc biệt, toàn bộ cán bộ, giảng viên đồng lòng giảm thu nhập để góp phần giảm học phí cho người học.

Được biết, trong thời gian qua, nhà trường, CBGV, sinh viên đã ủng hộ tổng 450 triệu đồng (tiền mặt và gạo) cho hoạt động chung tay phòng chống COVID-19.

Hiệu trưởng ĐH Thương mại cho biết, thời gian tới, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các hoạt động của trường vẫn diễn ra bình thường, đúng kế hoạch, không bị gián đoạn.

Tú Viên