Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, bài học và học liệu phải được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Tài liệu phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học.

Đồng thời được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Đặc biệt, trong văn bản này, Bộ GD-ĐT công nhận kết quả học trực tuyến. Theo đó, kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD-ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

Ngoài ra, liên quan nội dung kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ, Bộ GD-ĐT chỉ đạo, khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD-ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, THCS, THPT.

Bộ GD-ĐT giao các Sở GD-ĐT tham mưu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình và bố trí nguồn lực, chỉ đạo Sở TT-TT, Đài phát thanh - truyền hình tại địa phương và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình cho các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Đồng thời lựa chọn giáo viên thực hiện các bài giảng trên truyền hình; phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình tại địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức ghi hình bài giảng để dạy học trên truyền hình. Cùng với đó, chỉ đạo các Phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

Về yêu cầu hạ tầng kỹ thuật, Bộ GD-ĐT yêu cầu, hệ thống phần mềm và hạ tầng kết nối internet của hệ thống quản lý học tập phải đáp ứng các điều kiện nhất định như cho phép cơ sở giáo dục tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động dạy học qua internet, theo dõi và quản lý quá trình học tập của học sinh; tổ chức các bài kiểm tra trực tuyến để quản lý tiến trình và kết quả học tập của học sinh; duyệt các bài giảng và theo dõi được các hoạt động của giáo viên trên môi trường mạng.

Tú Viên