Với kết quả 80/80 phiếu bầu, ông Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư Tỉnh ủy được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, theo Quyết định số 1869-QĐNS/TW ngày 27.2.2020, Ban Bí thư quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21.3.1974; quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; là thạc sĩ kinh tế.

Ông Trung được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư từ ngày 28.1.2019. Trước đó, ông từng giữ các chức: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ Kế hoạch - Đầu tư).

Quang Cường