Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 74 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 36,9 tỉ USD, tăng 2,4%; nhập khẩu đạt 37,1 tỉ USD, tăng 2,4%. Cán cân thương mại hàng hóa 2 tháng ước tính nhập siêu 176 triệu USD.

Cụ thể, về kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 1 đạt 18,3 triệu USD, thấp hơn 677 triệu USD so với số ước tính, trong đó giày dép thấp hơn 199 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ thấp hơn 165 triệu USD; hàng dệt may thấp hơn 130 triệu USD; rau quả và thủy sản cùng thấp hơn 59 triệu USD; cao su thấp hơn 42 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2 ước đạt 18,6 tỉ USD, tăng 1,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,1 tỉ USD, giảm 19,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,5 tỉ USD, tăng 12,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2.2020 tăng 34%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 39,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 32%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 36,92 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 11,41 tỉ USD, tăng 6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,51 tỉ USD (chiếm 69,1% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 0,9%.

Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao như: Điện thoại và linh kiện đạt 6,9 tỉ USD, tăng 2,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 5,4 tỉ USD, tăng 26,7%; hàng dệt may đạt 4,5 tỉ USD, giảm 1,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3 tỉ USD, tăng 19,6%; giày dép đạt 2,7 tỉ USD, tăng 3%...

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước: Thủy sản đạt 912 triệu USD, giảm 17,7%; cà phê đạt 497 triệu USD, giảm 9,8% (lượng giảm 6,6%); rau quả đạt 481 triệu USD, giảm 17,4%; hạt điều đạt 315 triệu USD, giảm 19,3% (lượng giảm 6%)...

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2020 với kim ngạch đạt 9,8 tỉ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước; Trung Quốc đạt 4,8 tỉ USD, tăng 3,7%; thị trường EU đạt 5 tỉ USD, giảm 7,7%; ASEAN đạt 3,5 tỉ USD, giảm 9,3%...

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2.2020 ước tính đạt 18,5 tỉ USD, giảm 0,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,45 tỉ USD, giảm 5,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,05 tỉ USD, tăng 3,3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2.2020 ước tính tăng 26%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 29,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,7%.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 37,1 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,35 tỉ USD, tăng 2,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21,75 tỉ USD, tăng 2,2%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 nhập siêu 276 triệu USD, tháng 2 ước tính xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 176 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,94 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,76 tỉ USD.

Lam Thanh