Theo Izvestija, các quy định liên quan sẽ được Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp soạn thảo trước ngày 1.3 năm nay. Sau đó, các quy định này sẽ được bổ sung vào dự thảo Bộ luật vi phạm hành chính mới (KoAP).

Cụ thể, có quy định đề xuất trao cho tòa án quyền đưa những người đã nhiều lần vi phạm pháp luật trong trạng thái say rượu hoặc uống rượu không đúng chỗ đến cơ sở điều trị bắt buộc đối với chứng nghiện rượu.

Ngoài ra, tòa án còn có thể bắt buộc những người vi phạm phải trải qua chẩn đoán, áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc phục hồi về mặt y tế hoặc xã hội. Các biện pháp tương tự hiện đã được áp dụng cho người nghiện ma túy.

Vũ Trung Hương