>> Đoàn kiểm toán đề nghị cung cấp hồ sơ, tỉnh Quảng Ngãi xin không kiểm toán

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm từng bước kết nối các tuyến ven biển của các tỉnh Quảng Nam và Bình Định, hình thành trục dọc ven biển, gắn kết các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, củng cố an ninh quốc phòng; tạo điều kiện hình thành và phát triển các khu đô thị, nghỉ dưỡng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.

Quy mô của dự án là tuyến đường dài khoảng 13,3km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng (gồm 2 đoạn tuyến: đoạn 1 dài khoảng 0,4km qua xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi và đoạn 2 dài khoảng 12,9km từ phía nam cầu Cửa Đại đến xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, đối với đoạn qua khu vực thường xuyên ngập nước mặt đường là bê tông xi măng.

Dự án thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng từ vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2023.

Thạch Châu