Chuột lang nước là loài bản địa Nam Mỹ, cư ngụ ở trảng cỏ và rừng lá rậm gần nguồn nước. Chúng là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có tập tính xã hội cao và có thể tập hợp thành nhóm nhiều đến 100 cá thể, tuy thường sống thành đám 10-20 con.

Chuột lang nước không phải loài bị đe dọa và được phép săn để lấy thịt và lông, và còn để lấy dầu từ lớp mỡ.

Nguồn video: Daily Mail