Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM, tính từ đầu năm đến nay, Thành phố (TP) thu hút được 6,17 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phẩn, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các dự án đầu tư FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 1.046 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 1,07 tỉ USD; tăng 23,2% số dự án cấp mới và tăng 46,5% vốn đầu tư so với cùng kỳ. Số các dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư có 256 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 717,64 triệu USD.

Đáng chú ý, TP.HCM cũng chấp thuận cho 4.694 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 4,3 tỉ USD, tăng 44,9% về số trường hợp và bằng 86% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, về đầu tư trong nước, tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 794.442 tỉ đồng, bằng 97,7% so với cùng kỳ. Trong đó, TP.HCM có 36.266 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 543.482 tỉ đồng; tăng 24,7% về vốn đăng ký so cùng kỳ; 108.614 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 250.975 tỉ đồng (tăng 5,7% số lượt doanh nghiệp).

Theo lĩnh vực đầu tư, ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu về vốn với 41 dự án, vốn đầu tư đạt 455 triệu USD; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 247 dự án, vốn đầu tư 241 triệu USD; thương mại có 456 dự án, vốn đầu tư 175,6 triệu USD…

Trong số 64 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP.HCM 10 tháng qua, Singapore dẫn đầu với 139 dự án, vốn đăng ký đạt 324 triệu USD. Tiếp theo là British Virgin Islands 13 dự án, vốn đầu tư 179,4 triệu USD; Hàn Quốc 214 dự án, vốn đầu tư 171,9 triệu USD; Nhật Bản 133 dự án, vốn đầu tư 155,4 triệu USD…

Đối với việc phát triển doanh nghiệp trong nước, từ đầu năm đến ngày 15.10, thành phố đã cấp phép cho 36.266 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 543.482 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép tăng 1,9%, vốn tăng 24,7%...

Phan Diệu