Một trong những chính sách đáng chú ý và được mong đợi nhất trong tháng 11 là Nghị định 74 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Theo đó, về mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, Nghị định số 74 đã nâng mức vay tối đa từ 1 tỉ đồng/dự án và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, lên mức 2 tỉ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa cũng được nâng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

Nghị định mới cũng quy định rõ, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 8.11 tới.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, quỹ này hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ Kế hoạch - Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của khối doanh nghiệp này, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Doanh nghiệp vay vốn của quỹ phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thoả thuận với quỹ.

Theo Nghị định, quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức: trực tiếp tại quỹ và gián tiếp thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại.

Tuyết Nhung