Dự án thí điểm này do UBND thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Sở GD&ĐT Hà Nội) khởi xướng. Theo đó, những học sinh có thành tích học tập tốt sẽ có cơ hội tham dự song song chương trình đào tạo quốc gia (được giảng dạy bằng tiếng Việt) và chương trình của Cambridge International (được giảng dạy bằng tiếng Anh).

Những kết quả này đã chứng minh khả năng học tập xuất sắc của học sinh trong chương trình. Quan trọng hơn, các em có khả năng chuyển tải thành công những kiến thức đã học bằng tiếng Việt vào các môn học bằng tiếng Anh ở cấp độ cao hơn.

Được biết, nhóm học sinh đầu tiên sẽ tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ A-level đầu tiên của Đề án đào tạo chương trình song bằng cấp THPT được thực hiện cho khối 12 trường THPT Chu Văn An vào năm học 2019-2020, dự kiến tổ chức vào tháng 11.2019

Đây là một mô hình giảng dạy chương trình song ngữ điển hình để các địa phương khác trong cả nước có thể học tập và áp dụng.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn giáo dục chất lượng, Cambridge International sẽ kiểm tra định kỳ các trường Cambridge ở một số hạng mục quan trọng như chất lượng lãnh đạo nhà trường, phương pháp giảng dạy và học tập trong lớp học, cũng như điều kiện cơ sở vật chất của trường.

Phong Anh