Đến hết quý 3/2019, sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC đạt gần 54,1 tỉ kWh, tăng 9,94% so với cùng kỳ năm 2018. Ước cả năm 2019 đạt khoảng 73,1 tỉ kWh, xấp xỉ kế hoạch EVN giao.

Một số chỉ tiêu của EVNSPC đang đạt và vượt kế hoạch năm 2019 như: Năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện, trạm biến áp không người trực, tổn thất điện năng…

Về đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã khởi công 22 công trình 110 kV và đóng điện 18 công trình 110 kV. EVNSPC cũng tích cực ứng dụng KHCN trong hiện đại hóa lưới điện, điển hình là đưa vào vận hành 21/21 trung tâm điều khiển từ xa tại các công ty điện lực; 100% trạm biến áp 110 kV được kết nối vào hệ thống giám sát và điều khiển từ xa (SCADA) của Tổng công ty…

Đối với công tác dịch vụ khách hàng, EVNSPC đang đảm bảo cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tương đương mức độ 4.

Phát triển điện mặt trời áp mái là một kết quả ấn tượng của EVNSPC, với tổng số 7.217 khách hàng (đến hết quý 3/2019), tổng công suất đặt là 131,664 MWp (vượt kế hoạch EVN giao). EVNSPC đặt mục tiêu đến hết ngày 31.12.2019 sẽ phát triển được thêm 95 MWp nữa.

Tại buổi làm việc, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp bách trong năm 2020 của EVNSPC. Trong đó, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu Tổng công ty tích cực phối hợp với tỉnh Kiên Giang, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đường dây 220 kV Kiên Bình – Phú Quốc, chậm nhất trong quý 4/2020. Ngoài ra, Tổng công ty cần thực hiện đúng kế hoạch đặt ra về cung cấp điện cho nuôi tôm tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Tập đoàn chỉ ra như: EVNSPC cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lắp đặt công tơ điện tử; rà soát, tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện trung và hạ thế, đặc biệt trong mùa triều cường…

Chủ tịch HĐTV EVN cũng đề nghị EVNSPC nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Đối với các kiến nghị của EVNSPC, Chủ tịch Dương Quang Thành đã giao cho các ban, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết, báo cáo Hội đồng Thành viên quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Theo EVN