Sở Y tế TP.HCM cho biết 91 sản phẩm y tế tham dự giải thưởng ‘y tế thông minh’ lần này sẽ phải trả qua 3 vòng thi để chọn ra 3 giải: nhất, nhì, ba. Theo đó, ở vòng 1, Ban tổ chức đánh giá dựa trên hồ sơ đăng ký tham dự bình chọn của các đơn vị, dự kiến chọn ra 30 sản phẩm để vào vòng 2. Tại vòng này, Ban tổ chức đánh giá các sản phẩm thực tế về tính sáng tạo xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, giá trị ứng dụng và chi phí - hiệu quả của sản phẩm. Sau đó dự kiến sẽ chọn ra từ 10 đến 15 sản phẩm để đánh giá vòng kế tiếp. Ở vòng 3, Hội đồng bình chọn sẽ bỏ phiếu xếp hạng các sản phẩm và dự kiến có 3 giải: giải nhất, giải nhì, giải ba (mỗi giải không khống chế số sản phẩm).

“Mục đích cuối cùng của bình chọn giải thưởng chất lượng ngành y tế là dịp để giới thiệu và nhân rộng cách làm hay. Do đó, tất cả các đơn vị đăng ký bình chọn viết giới thiệu về sản phẩm và hình ảnh đính kèm để Ban tổ chức in thành tài liệu của ngành và chia sẻ cho tất cả các bệnh viện tham khảo”, một đại diện Sở Y tế TP cho biết.

Theo Sở Y tế TP sau khi trải qua 2 vòng thi, các sản phẩm vào vòng 3 sẽ được tiến hành bình chọn bởi Hội đồng chuyên môn, dự kiến vào ngày 29.11.2019. Lễ trao giải sẽ được tổ chức trong Hội nghị quốc tế chuyên đề “y tế thông minh” của ngành y tế thành phố, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12.2019.

Hồ Quang