Thành phố còn yêu cầu thanh tra các dự án do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm đang thực hiện trong khu đô thị nêu trên. Đồng thời, đề xuất hướng xử lý cụ thể, giải quyết dứt điểm, báo cáo trình UBND TP.HCM trước ngày 15.11.2019.

Đồng thời, thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, lập dự thảo tờ trình cho UBND TP.HCM báo cáo kiến nghị Thủ tướng về điều chỉnh lộ giới đường Lương Định Của (đoạn đi qua khu đô thị phát triển An Phú) để thông suốt toàn tuyến.

Cơ quan này cũng cần phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND quận 2 rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với phần đất nằm trong lộ giới đường Lương Định Của (thuộc diện tích 22.012 m2), tham mưu đề xuất trình UBND TP.HCM.

Trong khi đó, Sở Giao thông vận tải khẩn trương xác định ranh giới nút giao thông An Phú, và cung cấp thông tin gồm công văn và bản vẽ cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận 2 để phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị tại khu vực theo quy định.

Nhằm tránh ùn tắc giao thông tại khu vực và tạo quỹ nền đất phục vụ tái định cư tại chỗ (bao gồm quỹ nền đất tái định cư để phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Lương Định Của, đoạn đi qua Khu đô thị phát triển An Phú), UBND TP.HCM cũng chấp thuận điều chỉnh quy hoạch khu 3,7ha phục vụ tái định cư từ chung cư cao tầng thành nhà ở thấp tầng. Hiện tại, khu vực này đang trong tình trạng quá tải, thường xuyên kẹt xe, ùn tắc giao thông.

Thành phố thống nhất với phương án đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận 2, điều chỉnh quy hoạch khu 3,7 ha phục vụ tái định cư từ chung cư cao tầng thành nhà ở thấp tầng. Mặt khác, giao UBND quận 2 phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Phan Diệu