Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Vosco ghi nhận doanh thu hơn 847 tỉ đồng, tuy nhiên kinh doanh dưới giá vốn, cộng thêm gánh nặng từ chi phí tài chính, chi phí bán hàng... khiến Vosco lỗ ròng hơn 68 tỉ đồng. Thua lỗ triền miên mười mấy quý từ các năm trước khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30.6.2019 của Vosco âm tới mức 845 tỉ đồng.

Trước tình hình kinh doanh bết bát như trên, Vosco lên tiếng lý giải kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm thua lỗ chủ yếu do thị trường vận tải biển tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi chịu tác động tiêu cực từ những diễn biến chính trị và kinh tế thế giới, đặc biệt là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Ngoài ra, Vosco cũng gặp áp lực từ việc giá nhiên liệu tăng cao (giá FO/DO tiêu thụ bình quân lần lượt tăng 61 USD/tấn và 46 USD/tấn so với cùng kỳ 2018) và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Tính đến ngày 30.6.2019, cán cân tài chính của Vosco vẫn mất cân đối khi nợ ngắn hạn tới 1.176 tỉ đồng (chủ yếu là vay nợ tài chính 772 tỉ đồng), cao hơn tài sản ngắn hạn khi giảm về mức 998,5 tỉ đồng. Vay nợ tài chính dài hạn vẫn duy trì ở mức cao với 1.139 tỉ đồng.

Vosco cho rằng, vay nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là do đang tiếp tục tái cơ cấu tài chính kết hợp xử lý với các tổ chức tín dụng theo nghị quyết của Chính phủ.

Tính đến 30.6.2019, tổng nợ phải trả của Vosco là 2.834 tỉ đồng, giảm 156 tỉ đồng so với thời điểm 31.12.2018. Tuy nhiên, đến nay do việc đàm phán xử lý các khoản nợ với các bên chưa thống nhất, Công ty vẫn phải phân loại nghĩa vụ trả nợ của các khoản vay dài hạn sang vay ngắn hạn nên nợ ngắn hạn tăng.

Bên cạnh đó, một số khoản nợ đã được thống nhất phương án nhưng chưa đủ điều kiện để ghi nhận giảm nợ phải trả ngắn hạn. Vosco cho biết, trong thời gian còn lại của năm 2019, công ty sẽ cân đối dòng tiền đảm bảo duy trì hoạt động liên tục kết hợp với thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Tuyết Nhung