Theo support.google.com, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, mạng tìm kiếm Google sẽ sử dụng chính sách mới đối với việc quảng cáo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như phương pháp điều trị. Lệnh cấm sẽ bắt đầu được áp dụng trước hết đối với việc quảng cáo các loại thuốc thử nghiệm và chưa đăng ký, không có cơ sở y sinh hoặc khoa học (biomedical or scientific basis).

Đại diện của Google cho biết, sự đổi mới này được áp dụng để bảo vệ người dùng khỏi việc sử dụng các phương pháp điều trị mà tính hiệu quả và độ an toàn chưa được chứng minh. Về lý thuyết, các phương pháp điều trị như vậy có thể gây hại cho sức khỏe.

Chính sách mới này cũng được áp dụng đối với các phương pháp điều trị bắt nguồn từ những phát hiện khoa học cơ bản và kinh nghiệm lâm sàng sơ bộ (basic scientific findings and preliminary clinical experience) nhưng hiện chưa có đủ thử nghiệm lâm sàng chính thức để biện minh cho việc sử dụng lâm sàng rộng rãi.

Hầu hết các biện pháp cấm trên liên quan đến quảng cáo các liệu pháp dựa trên tế bào gốc và liệu pháp di truyền (stem cell therapy, cellular (non-stem) therapy, and gene therapy) không có bằng chứng khoa học.

Vũ Trung Hương