Theo venturebeat.com, bệnh ngoài da là một trong những loại bệnh phổ biến nhất trên toàn thế giới, vượt qua cả số ca cảm lạnh và đau đầu. 25% tất cả các phương pháp điều trị được cung cấp cho bệnh nhân trên toàn thế giới là nhằm mục đích điều trị các bệnh về da, trong khi chẩn đoán bệnh không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và thật bất ngờ, kết quả chẩn đoán bệnh đạt độ chính xác đạt 80-92%. Theo Google, khối lượng công việc khổng lồ và tình trạng thiếu hụt bác sĩ da liễu ở Mỹ buộc các bệnh nhân phải chuyển sang sử dụng dịch vụ của các bác sĩ đa khoa. Hơn nữa, thông thường, chẩn đoán của các bác sĩ đa khoa lại kém chính xác hơn so với các chuyên gia về da.

Xu hướng này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu của Google phát triển một hệ thống nhằm xác định các vấn đề về da có thể phát hiện các rối loạn da liễu phổ biến nhất thường thấy trong các cơ sở chăm sóc y tế ban đầu.

Một hệ trí tuệ nhân tạo được gọi là Hệ thống nghiên cứu nâng cao về chẩn đoán phân biệt các bệnh về da (A Deep Learning System for Differential Diagnosis of Skin Diseases), có thể phát hiện các vấn đề về da phổ biến nhất trong chăm sóc y tế ban đầu. Kết quả kiểm tra cho thấy khi cung cấp thông tin bệnh nhân chính xác (hình ảnh và siêu dữ liệu), trí tuệ nhân tạo có thể xác định 26 trạng thái da, tương ứng với hiệu suất của các bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi Ủy ban bác sĩ da liễu Mỹ.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng 1,9 tỉ người trên toàn thế giới đang bị mắc các bệnh về da. Do tình trạng thiếu bác sĩ da liễu, nhiều trường hợp được chẩn đoán bởi các bác sĩ đa khoa. Trong trường hợp này, các bác sĩ đa khoa chẩn đoán với độ chính xác từ 24% đến 70% so với 77-96% chần đoán của bác sĩ da liễu. Trong khi đó, độ chính xác của trí tuệ nhân tạo đạt 80-92%.

Vũ Trung Hương