Diện tích phủ bạt rộng khoảng 9ha, có tổng mức đầu tư 12,5 tỉ đồng, thực hiện theo phương án phủ cuốn chiếu từ các taluy và phủ chờ đối với các khu vực chưa đủ cao trình. Dự kiến đến tháng 12.2019 diện tích phủ bạt đạt 75%, phần còn lại được phủ bạt chờ trong quá trình tiếp nhận rác.

Bạt HDPE sẽ hạn chế sự phát tán mùi hôi từ bãi rác ra khu vực xung quanh, đồng thời ngăn nước mưa thấm xuống các ô chôn lấp rác thải, giảm thiểu lượng nước rỉ rác phát sinh, không gây quá tải hệ thống xử lý nước rỉ rác.

Bãi rác Khánh Sơn là bãi rác tập trung lớn nhất Đà Nẵng hoạt động từ năm 2007, trong đó có 5 hộc chôn lấp chất thải rắn đô thị.

Hiện nay, hộc rác 1 và 2 đã được phủ bạt HDPE hoàn toàn và hộc rác số 3, 4 được phủ bạt một phần. Trung bình mỗi ngày, bãi rác Khánh Sơn tiếp nhận 1.100 tấn rác sinh hoạt cùng hàng trăm tấn rác thải y tế và công nghiệp.

Hiện bãi rác Khánh Sơn đã quá tải nên Đà Nẵng đang triển khai các giải pháp để nâng cấp công suất bãi rác bằng việc mở thêm hộc rác số 6.

Thạch Châu