Trước đó, thực hiện chương trình kiểm tra hàng năm của Sở Y tế và theo dư luận người dân, ngày 22.8, Sở Y tế tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đặng Thiên Phúc, do ông Đặng Phước An (SN 1979) làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện vi phạm 4 hành vi như: sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh sản phẩm có chỉ tiêu không đạt độ nhiễm khuẩn; hàng hóa có nhãn không đúng quy định; sản xuất hàng hóa không có giấy chứng nhận sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh An Giang cũng tiến hành lấy mẫu 2 sản phẩm: “Thấp khớp cốt thống hoàn” và “Cốt thống ký sanh hoàn”. Qua kết quả kiểm nghiệm, Sở phát hiện có sử dụng hóa chất không được phép sử dụng. “Thấp khớp cốt thống hoàn” có trộn tân dược Paracetamol và “Cốt thống ký sanh hoàn” có trộn 2 loại tân dược Paracetamol và Dexamethasone Acetat.

Và căn cứ các quy định hiện hành, Sở Y tế tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đặng Thiên Phúc với số tiền 76,135 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế buộc cơ sở đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 2 tháng kể từ ngày ký quyết định. Đồng thời, buộc cơ sở thu hồi, tiêu hủy số thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã vi phạm theo quy định.

Sau khi nhận quyết định xử phạt, ngày 29.8.2019, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đặng Thiên Phúc đã nộp phạt số tiền theo quy định.

Tô Văn