Hóa ra, các tế bào não chuột kích hoạt các gien rất khác với các gien trong cơ thể con người. Một phân tích về não của người hiến và các mô não đã được thực hiện. Các nhà khoa học đã quan tâm đến vùng não thùy chẩm (temporal gyrus) có liên quan đến việc xử lý thông tin ngôn ngữ và suy luận. Bộ não của loài gặm nhấm cũng đã được phân tích.

Kết quả, bản thân tập hợp các tế bào chuột giống hầu hết các tế bào người. Nhưng hoạt động gien trong các tế bào này về cơ bản là khác nhau. Ví dụ, serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh sự thèm ăn, tâm trạng, trí nhớ và giấc ngủ do liên kết với tế bào thông qua một thụ thể nằm trên bề mặt của tế bào.

Tuy nhiên, ở chuột, các thụ thể serotonin không nằm trên bề mặt của tế bào như ở người. Do đó, nếu thuốc thử nghiệm chẳng hạn như những loại được sử dụng để điều trị trầm cảm được thiết kế để tăng nồng độ serotonin trong não thì ở chuột, hiệu quả điều trị sẽ được tác động đến các tế bào hoàn toàn khác. Các nhà khoa học cũng đã xác định sự khác biệt trong biểu hiện của các gien giúp hình thành các kết nối thần kinh.

Nhà nghiên cứu Christof Koch tuyên bố rằng con người liên tục tiến hóa mạnh và loài người là độc đáo. Nếu muốn chữa các bệnh về não người, phải hiểu sự độc đáo của bộ não con người.

Vũ Trung Hương