Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thời gian gần đây, một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam nhanh và khá lớn ở một số kỳ hạn, hoặc triển khai các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao.

Động thái tăng lãi suất này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Đồng thời, tạo ra diễn biến tâm lý tiêu cực trên thị trường, có nguy cơ dẫn đến cuộc đua về lãi suất huy động giữa các tổ chức tín dụng, gây bất ổn thị trường tiền tệ.

Vì vậy, để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, góp phần thực hiện kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô, NHNN đã có chỉ đạo gửi các tổ chức tín dụng, chi ngánh ngân hàng nước ngoài về vấn đề lãi suất huy động.

Cụ thể, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiệm túc thực hiện chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 8.1.2019 và tập trung 4 nội dung chính.

Thứ nhất, tập trung duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro. Không làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường.

Thứ hai, các tổ chức tín dụng cũng cần tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về lãi suất, tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với năng lực quản lý rủi ro, khả năng huy động vốn, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để cấp tín dụng. Tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thứ ba, phải chấp hành nghiêm các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất tiền gửi của tổ chức tín dụng đối với khách hàng…

Thứ tư, các ngân hàng cần thường xuyên rà soát, phát hiện và điều chỉnh các sản phẩm, chính sách huy động vốn, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm đạo đức, quy định nội bộ và quy định của pháp luật trong hoạt động huy động vốn của tổ chức tín dụng.

“NHNN sẽ theo dõi sát tình hình triển khai giải pháp về lãi suất, tín dụng của các tổ chức tín dụng và có biện pháp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN, trong đó bao gồm cả các biện pháp thu hẹp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng vi phạm”, NHNN nhấn mạnh.

Phan Diệu