Theo thông tin từ Bộ KH-CN, trong khuôn khổ Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” - gọi tắt là Dự án FIRST (do Bộ KH-CN là cơ quan chủ quản và Ngân hàng Thế giới tài trợ) - đã và đang có nhiều tiểu dự án tài trợ cho chuyên gia giỏi nước ngoài về KH-CN và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong số đó có tiểu dự án “Phát triển các phương pháp học máy để khai thác bệnh án điện tử phục vụ chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y học” do GS. Hồ Tú Bảo làm chủ nhiệm, Viện John Von Neumann thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM là đơn vị thụ hưởng.

Theo GS. Hồ Tú Bảo, Tiểu dự án hướng đến mục đích phát triển và ứng dụng các phương pháp dựa trên các thành tựu mới nhất của AI, nhất là khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn và học máy để khai thác các bệnh án điện tử phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam và phục vụ nghiên cứu y học ở nước ta.

Hiện các hoạt động của Tiểu dự án đã được ứng dụng tại một số bệnh viện đi đầu trong áp dụng bệnh án điện tử như Bệnh viện Vân Đồn (Quảng Ninh), Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược TP.HCM và Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM).

Đây là một trong những Tiểu dự án đã triển khai hiệu quả việc kết nối mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước về trí tuệ nhân tạo, góp phần lan tỏa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu mới về AI không những trong giới học thuật mà còn tới các lĩnh vực ứng dụng thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh.

Thu Anh