Hồi 1 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 330km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão ở khoảng 23,7 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được khoảng 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 26.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 24,9 độ vĩ bắc; 115,2 độ kinh đông, trên đất liền vùng Đông Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo TTDBKTTVTƯ