Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Kết luận​ chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1).

Theo đó, để giải quyết dứt điểm, không lãng phí đất đai và ảnh hưởng môi trường đầu tư chung của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đến 30.9.2019 phải hoàn trả đủ 100% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ngân sách đã bỏ ra để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 100,4ha thuộc mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Đồng thời, phải xây dựng tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện dự án cụ thể để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Trường hợp Hoàng Thịnh Đạt không nộp tiền đúng hạn nêu trên hoặc có dấu hiệu trì hoãn, không thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh để thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định.

Về chính sách hỗ trợ, dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1) được áp dụng mức hỗ trợ bằng 30% tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thông qua việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng phục vụ cho dự án.

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị công nghiệp Dung Quất có diện tích 496ha, tại xã Bình Thạnh (Bình Sơn), được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn gồm 2 giai đoạn 1A có diện tích hơn 151ha và 1B có diện tích hơn 167ha, tổng mức đầu tư 2.025 tỉ đồng; giai đoạn 2 có diện tích gần 177ha.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án của Hoàng Thịnh Đạt, chính quyền tỉnh đã chi 123 tỉ đồng để đền bù, giải phóng mặt bằng với phần diện tích 100,4ha thuộc mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Thạch Châu