Trước đó, tháng 8.2018, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng trở thành đặc khu kinh tế.

Vì vậy, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện một số thủ tục lập quy hoạch. Tuy nhiên đến nay dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Vì vậy, việc lập quy hoạch đảo Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch và thành lập hội đồng thẩm định.

Theo Luật Quy hoạch, việc xây dựng quy hoạch cấp huyện sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh, nhưng nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đảo Phú Quốc hiện đã vượt chỉ tiêu. Vì thế, nếu chờ quy hoạch tỉnh được lập theo luật thì sẽ gây khó khăn cho Phú Quốc trong định hướng tiếp cận các mục tiêu, phương hướng phát triển.

Đồng thời UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề xuất Thủ tướng cho phép sử dụng nguồn ngân sách địa phương lập mới quy hoạch tổng thể đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế.

Theo đề án 3 đặc khu kinh tế gồm có Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc của Chính phủ thì đảo Phú Quốc được định hướng phát triển không gian các khu chức năng, vùng phát triển đô thị, không gian vùng phát triển khu du lịch, dịch vụ và dân cư, không gian vùng phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, không gian vùng đặc biệt với sân bay, cảng biển, khu phí thuế quan. Đề án này cũng ước tính đầu tư khoảng 40 tỉ USD, tương đương 900.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2016-2030. Trong đó vốn nhà nước 59%, tư nhân 41%.

Tô Văn