Rắn Musurana là loài rắn miễn nhiễm với nọc độc của các con rắn độc bị nó ăn. Tuy nhiên, lần này kẻ bỏ mạng lại chính là loài rắn chuyên ăn thịt các loài rắn khác. Điều đặc biệt hơn là rắn san hô lại làm một điều rất hiếm khi xảy ra ở loài rắn là nuốt con mồi từ phần đuôi trước.

Nguồn video: Canal Livre Imprensa