Theo Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Vietlott đã mở rộng kinh doanh, nâng tổng số thị trường phát hành xổ số tự chọn lên 48 tỉnh/thành phố, doanh thu bán vé có thuế đạt gần 3.800 tỉ đồng.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế của công ty là hơn 338 tỉ đồng, bao gồm 199 tỉ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và 139 tỉ đồng từ thu nhập khác.

Đáng chú ý, thu nhập khác chủ yếu đến từ 4 giải Jackpot vô chủ, bao gồm: 105,5 tỉ đồng giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 226; 10,5 tỉ đồng giải Jackpot 2 Power 6/55 kỳ quay 79; 4,1 tỉ đồng giải Jackpot 2 Power 6/55 kỳ quay 136; 16,3 tỉ đồng giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 309.

Về việc xử lý vé trúng thưởng không có người nhận, Vietlott trích dẫn khoản 2, Điều 4, Chương II của Nghị định số 122/2017/CP-NĐ của Chính phủ quy định đối với các giải thưởng tích lũy xổ số tự chọn (gọi là Jackpot), nếu hết thời hạn lĩnh thưởng mà người trúng thưởng không đến lĩnh thưởng doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán được phép hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp.

Cũng theo nghị định này, điều 6 quy định rằng sau khi xác định doanh thu bán vé, Vietlott có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước gồm các khoản thuế giá trị gia tăng (thuế suất 10%), thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế suất 15%), thuế thu nhập cá nhân từ người trúng thưởng.

Sau khi trừ chi phí kinh doanh, lợi nhuận thuần cộng với thu nhập khác sẽ được Vietlott nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 20%) và được phân bổ về ngân sách địa phương. Sau trích lập các quỹ theo quy định (Nghị định số 91/2015/NĐ-CP), Vietlott có nghĩa vụ tiếp tục phân bổ toàn bộ lợi nhuận còn lại cho ngân sách các đại phương đang kinh doanh vé số điện toán.

Điều đó có nghĩa giá trị giải Jackpot không có người nhận thưởng được Vietlott nộp ngân sách 48 tỉnh, thành phố nơi công ty triển khai kinh doanh để đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình phúc lợi xã hội khác theo quy định tại Thông tư số 71/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Việc phân bổ các khoản thuế và toàn bộ lợi nhuận còn lại được Vietlott thực hiện theo tỉ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn.

Tuyết Nhung