Sau phiên đấu giá tối ngày 25, sáng 26.5 nhà Christie’s tiếp tục mở phiên đấu giá Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại với 138/232 lô hàng tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ Việt Nam.

Kết quả, bức tranh sơn dầu Khỏa thân của danh họa Lê Phổ được bán với giá 1,4 triệu USD (khoảnh hơn 32,2 tỉ đồng Việt Nam).Cũng trong phiên đấu giá này, bức tranh thứ hai của Lê Phổ là Tắm biển (Le Bain de Mer) được một nhà sưu tập mua với giá hơn 3,9 triệu đô la Hồng Kông (khoảng hơn 11,7 tỉ đồng Việt Nam). Bức Múa cổ của Nguyễn Tư Nghiêm bán gần 630 triệu đồng. Bức Vịnh Hạ Long của Phạm Văn Đôn bán hơn 592 triệu đồng. Bức Mẹ và con của Nguyễn Trung bán hơn 592 triệu đồng.

Tác phẩm Tắm biển (Le Bain de Mer) của danh họa Lê Phổ (lụa bồi giấy, 88cm x 56,5cm, khoảng 1938)

Ngoài ra, tại phiên đấu giá sáng 26.5, tác phẩm Vỡ mộng (Les Désabusées) của danh họa Tô Ngọc Vân được bán với giá 27 tỉ đồng (hơn 1,1 triệu USD). Bức Gia đình ngư dân (Le Pécheur et Sa Famille) của họa sĩ Lương Xuân Nghị được bán với giá 13,8 tỉ đồng. Bức Say ngủ (Le Sommeil) của họa sĩ Mai Trung Thứ được bán với giá 7,4 tỉ đồng. Bức Vị quan (Le Mandarin) của danh họa Vũ Cao Đàm được bán với gia 5,5 tỉ đồng. Bức Mẫu tử (Mère et Enfant) của nữ danh họa Lê Thị Lựu bán hơn 4,8 tỉ đồng. Bức Quý cô (Femmes) của danh họa Nguyễn Gia Trí bán hơn 2,7 tỉ đồng.

Bức Les Désabusées (Vỡ mộng) lụa, 92,5cm x 57cm, 1932) của Tô Ngọc Vân đã bán hơn 1,1 triệu USD (hơn 27 tỉ đồng), tăng gần 400% so với mức sàn

Bức Le Pécheur et Sa Famille (Gia đình ngư dân) lụa, 67cm x 110cm, 1940) của Lương Xuân Nhị

Bức Mère et Enfant (Mẫu tử, lụa, 63cm x 49cm, 1960) của nữ danh họa Lê Thị Lựu

Bức Le Mandarin (Vị quan, lụa, 145,5cm x 71cm, 1942) của Vũ Cao Đàm

Bức Le Sommeil (Say ngủ, lụa, 65cm x 54,5cm, 1938) của Mai Trung Thứ

Bức Femmes (Quý cô, sơn mài, 80cm x 60cm, 1968) của Nguyễn Gia Trí

Bức Múa cổ (sơn mài, 80cm x 95cm, 1974) của Nguyễn Tư Nghiêm

Bức Mẹ và con (sơn dầu trên toan, 149cm x 149cm, 1999) của Nguyễn Trung

Bức Vịnh Hạ Long (sơn mài, 40,5cm x 60cm) của Phạm Văn Đôn

Trước đó, trong phiên đấu giá tối 25.5, bức tranh Thiếu nữ và con vẹt của danh họa Nguyễn Phan Chánh được bán với giá 10,3 tỉ đồng và bức Mục đồng Bắc kỳ của danh họa Phạm Hậu được bán với giá 11 tỉ đồng.

Tiểu Vũ