- Trong chuyến về Việt Nam năm 2017, ra mắt cuốn sách về những chuyện tình của Vũ Thành An, ông có chia sẻ rằng, có thể đó là lần trở về cuối cùng của ông. Vậy lý do cho lần trở về này là gì?