Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một quyết định giả mạo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ký về việc công nhận thị xã Đông Hòa là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Phú Yên.

Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng huyện Đông Hòa thì đó chỉ là văn bản photoshop từ quyết định 134/QĐ-BXD ngày 4.3.2019 công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại 3, bởi huyện Đông Hòa hiện chưa được công nhận đô thị loại 4. Địa phương cũng chỉ mới lập hồ sơ để đề nghị công nhận đô thị loại 4.

Vì vậy, UBND huyện Đông Hòa đề nghị cán bộ và người nhân tuyệt đối không nên tin vào văn bản lan truyền trên mạng Facebook và không chia sẻ văn bản này.

Chính quyền nhận định, mục đích của việc giả mạo văn bản trên là nhằm "thổi" giá đất của các nhóm đầu cơ đất.

Thạch Châu