Ông khẳng định:“Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc. Hai bờ cùng thuộc về một nước Trung Quốc là sự thật về lịch sử lẫn pháp lý mà không ai, không thế lực nào có thể thay đổi được”.

“Đồng bào hai bờ là người một nhà, chuyện hai bờ là chuyện nhà nên tất nhiên phải do người trong nhà thương lượng giải quyết. Chúng ta sẵn lòng cùng các chính đảng, đoàn thể, cá nhân Đài Loan đối thoại về vấn đề liên quan chính trị hai bờ, cũng như quá trình thống nhất một cách hòa bình”, theo Chủ tịch Tập.

Nhà lãnh đạo Bắc Kinh nhấn mạnh thống nhất hai bờ phải diễn ra và sẽ diễn ra. Ông nói: “Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Chúng ta nguyện dùng thành ý và nỗ lực hết mình để đạt triển vọng thống nhất hòa bình, nhưng không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực, bảo lưu việc dùng đến mọi biện pháp cần thiết chống lại những thế lực bên ngoài can thiệp lẫn thiểu số phần tử đòi độc lập cho Đài Loan”.

Ông Tập khẳng định Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc - Ảnh: CNA

Chủ tịch Tập còn đảm bảo lợi ích và thịnh vượng của người dân hòn đảo tự trị thông qua cân nhắc cách tiếp cận “một quốc gia, hai chế độ” trong thống nhất.

“Chế độ chính trị khác nhau không phải trở ngại cho thống nhất, càng không phải cái cớ để chia tách. Đề xuất “một quốc gia, hai chế độ chính là xem xét đến tình hình thực tế của Đài Loan, đảm bảo lợi ích lẫn thịnh vượng cho đồng bào Đài Loan”, ông phát biểu. Ngoài ra, Chủ tịch Tập cũng kêu gọi hai bờ tăng cường thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng, trao đổi nguồn lực.

Chủ tịch Tập có bài phát biểu “Thư gửi đồng bào Đài Loan” nêu trên chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố cần nhìn nhận thực tế hai bên có khác biệt cơ bản về hệ giá trị lẫn hệ thống chính trị, yêu cầu Đại lục phải dùng phương thức hòa bình và bình đẳng giải quyết khác biệt, cũng như tôn trọng nguyện vọng của người dân hòn đảo này.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời. Bắc Kinh thời gian qua áp dụng đường lối cứng rắn với chính quyền không thừa nhận nguyên tắc “một Trung Quốc” của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Nhiều biện pháp gây sức ép về quân sự lẫn ngoại giao đã được thực hiện.

Cẩm Bình (theo CCTV, Straits Times)