Bệnh viện đa khoa TP.Quảng Ngãi (hạng III) được xây dựng năm 2006 với quy mô 3 tầng, thiết kế 30 giường bệnh nhưng được giao 70 giường kế hoạch với 5 khoa lâm sàng và 2 khoa cận lâm sàng.

Bệnh viện đa khoa Dung Quất (hạng III, trực thuộc BQL KKT Dung Quất) được thành lập vào năm 2015 với quy mô thiết kế 100 giường bệnh. Bệnh viện có 7 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng.

Mục tiêu của việc sáp nhập này nhằm tinh gọn các cơ sở khám chữa bệnh ở Quảng Ngãi, mở rộng phạm vi hoạt động của Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh và Trung tâm y tế huyện Bình Sơn.

Tuy nhiên, sau việc sáp nhập này người dân ở một số khu vực thuộc TP.Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn sẽ phải đi xa hơn để đến được cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện. Việc tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh sẽ gặp khó khan do chỉ có Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh thực hiện cho cả huyện này và TP.Quảng Ngãi (34 xã phường).

Sau khi sáp nhập, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi sẽ có tổng số 900 giường bệnh. Sau khi sáp nhập, vẫn duy trì số lượng các khoa lâm sàng và cận lâm sàng hiện tại. Giai đoạn 2019 - 2020 kiện toàn và phát triển 22 khoa lâm sàng, 1 trung tâm và 8 khoa cận lâm sàng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hiện là bệnh viện đa khoa hạng II, là tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh cuối cùng của tỉnh này. Nguồn lực của bệnh viện này hiện vẫn hạn chế về dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, nhất là các kỹ thuật thuộc bệnh viện đa khoa hạng I như chẩn đoán, điều trị các bệnh ung bướu, tim mạch, ngoại chấn thương chỉnh hình, lồng ngực…

Thạch Châu