Ngày 29.12, thông tin từ UBND H.Thới Bình, Cà Mau cho biết đơn vị vừa có công văn gửi Phòng GD-ĐT huyện này về việc hợp đồng giáo viên, nhân viên thuộc trường hợp ưu tiên.

Theo đó, Phòng GD-ĐT H.Thới Bình thời gian qua còn nhiều sai sót trong quá trình rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên theo công văn 6223 của UBND tỉnh Cà Mau. Điều này dẫn đến còn nhiều trường hợp thuộc diện ưu tiên nhưng chưa được xem xét giữ lại.

Vì vậy, UBND huyện thống nhất chưa thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với 50 giáo viên thuộc các trường họp ưu tiên; 18 giáo viên dạy các môn tiểng Anh, Tin học, tiếng Khmer, Mỹ thuật và 23 người làm nhiệm vụ kế toán các trường để chờ thi tuyển theo đề xuất của Phòng GD-ĐT.

Qua xem xét, Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường học trực thuộc thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của UBND huyện tại công văn này, đồng thời niêm yết công khai danh sách nêu trên tại các điểm trường.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND H.Thới Bình chỉ đạo phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối Trưởng Phòng GD-ĐT huyện do việc triển khai, hướng dẫn các trường học trực thuộc thực hiện công văn số 6223 của UBND tỉnh không công khai, minh bạch, dẫn đến việc các trường không thực hiện tốt việc xét chọn đối tượng ưu tiên tiếp tục hợp đồng, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

Nguyệt Danh