Theo Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, trong năm 2018, cơ quan này đã phối hợp UBND cấp xã, cấp huyện, Ban Quản lý các khu đô thị mới, khu chế xuất - khu công nghiệp tăng cường thực hiện công tác kiểm tra với 120.868 lượt. Kết quả, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện 2.942 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Cụ thể, về xây dựng sai phép, thành phố có 1.082 trường hợp, giảm 52 trường hợp so với năm 2017. Số trường hợp sai phép tập trung nhiều ở các quận như: 2, 7, 9, Thủ Đức, Bình Tân. Còn xây dựng không phép là 1.008, giảm 650 trường hợp so với năm 2017. Số trường hợp không phép tập trung nhiều ở các địa phương gồm quận 9, Bình Tân, Bình Thạnh và huyện Củ Chi.

Đề cập về tình trạng này, đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết so với năm 2017, tỷ lệ các công trình sai phép, không phép trên địa bàn huyện này đã giảm khoảng 60%. Nguyên nhân là do trước đây thủ tục hành chính chưa chặt chẽ, song hiện nay huyện đã đẩy mạnh việc cấp phép, giải quyết nhanh số hồ sơ trễ hẹn và các tổ chức kiểm tra chặt chẽ.

Hiện tại, Bình Chánh chỉ còn vướng mắc ở khâu cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực nông thôn. Cụ thể, điều 93 Luật Xây dựng có nêu quy định về việc căn cứ vào quy hoạch điểm dân cư nông thôn để quản lý trật tự xây dựng. Tuy nhiên, quy định xử lý cụ thể lại không có trong Nghị định số 139/2017/NĐ - CP ngày 17.11.2017 của Chính phủ nên dù huyện cấp phép xây dựng nhưng nếu người dân xây sai phép thì lại không có căn cứ cụ thể nào để xử phạt.

Trong khi đó, Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng thời gian qua, việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng gặp một số vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, cơ quan này đã kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có văn bản hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai thực hiện Nghị định số 139.

Đồng thời, kiến nghị UBND TP.HCM giao các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua. Cạnh đó, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM mới đây đã ký quyết định về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở TP.HCM đến năm 2025; cũng như quyết định ban hành kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM đến năm 2020. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các dự án xây dựng đầu tư nhà ở trên địa bàn thành phố và để cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Việc này nhằm phát triển nhà ở cho người dân trên địa bàn TP.HCM phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với Luật Xây dựng và hạn chế tình trạng xây dựng sai phép, không phép.

Phan Diệu