UBND tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức cuộc họp công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hợp nhất Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) với Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) để thành lập Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch (VH-TT-TT-DL).

Theo quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu, Sở VH-TT-TT-DL là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý về lĩnh vực: Văn hóa; thông tin và truyền thông; gia đình; thể dục thể thao; du lịch; báo chí, xuất bản; bưu chính viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn...

Sở VH-TT-TT-DL chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ TT-TT, Bộ VH-TT-DL.

Như vậy, sau khi hợp nhất thì Sở VH-TT-TT-DL có 57 biên chế và 6 phòng, được thành lập trên cơ sở 16 phòng của 2 sở. Đơn vị mới này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.1.2019.

Nguyệt Danh