Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Kiên Giang xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất rừng ở đảo Phú Quốc.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục kiểm tra các công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn Phú Quốc.

Có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo xử lý hình sự đối với các đối tượng phá rừng phòng hộ, rừng quốc gia, lấn chiếm dắt công chuyển nhượng trái phép (vi phạm pháp luật đất đai).

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đã buông lỏng quản lý, cấu kết, bao che, tiếp tay để xảy ra vi phạm. Thời hạn báo cáo Thủ tướng Chính phủ được ấn định trước 1.3.2019.

Thanh Hàm