Paris trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giành 'vương miện' kinh đô thời trang thế giới