Hội đồng quản trị DIC Hội An bị kiện ra tòa (kỳ 2): Cần sự minh bạch của chính quyền Quảng Nam

Ông Lê Quốc Kỳ Quang khẳng định: "Công lý không ở đâu xa, mà nó ở ngay chính cái tâm, cái tầm của lãnh đạo các cơ quan tố tụng và sự minh bạch của lãnh đạo chính quyền Quảng Nam".

Hội đồng quản trị DIC Hội An bị kiện ra tòa (Kỳ 1): Vì đâu nên nỗi?

Như đã phản ánh ở trong bài “Hội đồng quản trị DIC Hội An bị kiện ra tòa (kỳ 1): Vì đâu nên nỗi?”, ông Lê Quốc Kỳ Quang - đang là cổ đông nắm giữ 500.000 cổ phiếu, tương đương 17,15% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (gọi tắt DIC Hội An) kiện các thành viên Hội đồng quản trị DIC Hội An vì bị “lật kèo”. Để tiếp tục đòi công lý và quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình, ông Quang lại vác đơn gõ cửa cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam…

Văn bản Viện KSND tỉnh Quảng Nam gửi Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam

Niềm tin vào công lý

Sau khi Tòa án nhân dân Quảng Nam giải quyết "siêu tốc" đơn của ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Hội An, bản thân ông Quang vẫn còn niềm tin vào công lý và ông lại vác đơn cầu cứu đến Viện KSND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 29.10, Viện KSND tỉnh Quảng Nam có kiến nghị về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi cho Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh là ngày 26.10, Viện KSND tỉnh nhận được quyết định số 01 ngày 24.10 của TAND tỉnh về hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã áp dụng tại quyết định số 01 ngày 19.10 trong vụ kiện đang được Tòa án giải quyết “Tranh chấp giữa cổ đông công ty với các thành viên HĐQT công ty”.

Viện KSND tỉnh Quảng Nam xét thấy: Tại biên bản làm việc ngày 21.9.2018, giữa HĐQT DIC Hội An và các cổ đông đã thống nhất các nội dung: ông Lê Quốc Kỳ Quang sở hữu 500.000 cổ phiếu, chiếm 17,15% tổng số cổ phần phổ thông; bà Phạm Thị Tuyết Mai sở hữu 446.100 cổ phiếu, chiếm 17% tổng số cổ phần phổ thông từ ngày 20.7.2018; ông Dương Ngọc Hải - đại diện theo ủy quyền Công ty cổ phần United Holdings sở hữu 400.000 cổ phiếu, chiếm 13,72% tổng số cổ phần phổ thông; tổ chức đại hội cổ đông bất thường; điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ…thống nhất bổ sung ông Lê Quốc Kỳ Quang là thành viên HĐQT của công ty, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của nhóm cổ đông.

Nhưng khi mua cổ phần, các cổ đông trong đó có ông Lê Quốc Kỳ Quang không được DIC Hội An lập thủ tục vào sổ cổ đông, thực hiện việc niêm yết tại công ty và cả trên trang điện tử của công ty. Không thực hiện các nội dung đã thống nhất tại Biên bản làm việc ngày 21.9.2018. Đồng thời trong danh sách các cổ đông được chào bán hơn 2,7 triệu cổ phần riêng lẻ kèm theo Nghị quyết số 26 ngày 5.10.2018 của HĐQT DIC Hội An thì các cổ đông là ông Lê Quốc Kỳ Quang, bà Phạm Thị Tuyết Mai và ông Dương Ngọc Hải không có tên.

Việc không thực hiện các nội dung đã thống nhất nêu trên của DIC Hội An là vi phạm quy định tại Điều 114, Điều 121 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông là ông Lê Quốc Kỳ Quang, bà Phạm Thị Tuyết Mai và ông Dương Ngọc Hải.

Quyết định số 01 ngày 19.10.2018 về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND tỉnh Quảng Nam “Cấm Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hội An và các thành viên HĐQT của công ty gồm ông Trần Đình Lợi, ông Bùi Văn Sự, ông Trần Văn Việt, ông Trần Minh Toàn tạm dừng việc phát hành đợt cổ phiếu mới của công ty là đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Viện KSND tỉnh Quảng Nam kiến nghị TAND tỉnh Quảng Nam xem xét lại việc ra quyết định số 01 ngày 24.10 hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vì quyết định số 01 ngày 19.10 và quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01 ngày 22.10 của TAND tỉnh Quảng Nam là đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cùng ngày (29.10), TAND tỉnh Quảng Nam không chấp nhận kiến nghị của Viện KSND cùng cấp.

Cùng ngày (29.10), TAND tỉnh Quảng Nam không chấp nhận kiến nghị của Viện KSND cùng cấp

Tòa án "tự đá vào chân mình"?

Ngay sau đó, cũng ngày 29.10, ông Quang tiếp tục có đơn đề nghị TAND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước tạm dừng việc xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An cho đến khi có phán quyết của TAND tỉnh Quảng Nam.

Nhận được đơn của ông Quang vào ngày 29.10 thì ngày 30.10 TAND tỉnh Quảng Nam do bà Cao Thị Huyền (Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án) đã ký Công văn số 02/CV-TA gửi cấp tốc cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước để “chữa cháy” với nội dung:

“TAND tỉnh Quảng Nam đang thụ lý vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 07/TB-TLVA ngày 26.10.2018 đối với nguyên đơn là ông Lê Quốc Kỳ Quang và bị đơn các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An về việc “Tranh chấp giữa các cổ đông với các thành viên HĐQT”.

Công văn số 02/CV-TA do TAND tỉnh Quảng Nam gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Xét thấy, hiện nay Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An đang tiến hành thủ tục để phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo Nghị quyết số 10 ngày 27.4.2018 của Đại hội cổ đông và Nghị quyết số 26 ngày 5.10.2018 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện và các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An, TAND tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước tạm dừng việc xem xét hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ xin phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An thì đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước thu hồi các văn bản, thủ tục liên quan đến việc cho phép phát hành cổ phiếu đến khi có phán quyết có hiệu lực của tòa án”.

Chính hành động bất nhất của TAND tỉnh Quảng Nam đã “trễ” hơn Ủy ban chứng khoán Nhà nước một ngày. Theo đó, ngày 29.10, thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An là cho phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công văn TAND tỉnh Quảng Nam đã “trễ” hơn Ủy ban chứng khoán Nhà nước một ngày

Lập tức, ngay sau đó, đến ngày 1.11, ông Trần Đình Lợi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Hội An đã có các thông báo chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên sàn.

Trong các ngày 31.10 và ngày 2.11, ông Quang liên tiếp có đơn xin ngăn chặn lần 1 và lần 2 việc phát hành bán cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình cùng với các cổ đông chiến lược khác đang nắm giữ gần 60% cổ phần chi phối tại DIC Hội An. Ông Quang cũng đề nghị cơ quan này ngay lập tức thực hiện biện pháp thu hồi các thủ tục cho phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ của DIC Hội An theo văn bản ngày 30.10 của TAND tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, ông Quang đã có đơn kiến nghị gửi cho Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam không điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, từ chối tiếp nhận, dừng việc xem xét thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của DIC Hội An liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên cho đến khi có phán quyết của Tòa án.

(Kỳ 3: Cổ đông "tố" bị giả chữ ký và giả giấy ủy quyền)

Theo Nguyễn Hoàng/EnterNews

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.