Phương pháp dạy con của phương Tây, khoa học và hiệu quả