Thủ tướng khẳng định dứt khoát không dung túng cho sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm