Tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng cao hơn nhiều so với quy định

Ảnh: minh họa
Với mức tăng thêm hơn 150.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, hiện hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam đang có tổng tài sản lên tới 9.117.276 tỉ đồng. Đặc biệt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ỏ mức 12,55%, cao hơn tương đối so với mức quy định hiện hành là 9%.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tăng thêm 150.118 tỉ đồng, tương đương với mức tăng 1,67%, lên mức 9.117.276 tỉ đồng.

So với cuối năm 2016, tài sản của hệ thống tăng 613.705 tỉ đồng, tương đương với mức tăng 7,22%. Trong đó, tài sản của khối NHTM Nhà nước tăng thêm tới 69.989 tỉ đồng lên 4.145.993 tỉ đồng; khối NHTMCP tăng thêm 60.692 tỉ đồng lên 3.671.490 tỉ đồng; khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài tăng thêm 16.314 tỉ đồng lên 874.434 tỉ đồng; khối công ty tài chính - cho thuê tăng 2.065 tỉ đồng lên 128.093 tỉ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân tăng 1.231 tỉ đồng lên 98.376 tỉ đồng.

Trong khi tài sản của Ngân hàng Chính sách Xã hội lại giảm nhẹ 9 tỉ đồng xuống còn 173.453 tỉ đồng; Ngân hàng Hợp tác giảm 163 tỉ đồng, còn 25.437 tỉ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết xét về giá trị tuyệt đối, hiện khối NHTM Nhà nước đang dẫn đầu về tổng tài sản; tiếp đến là khối NHTMCP; thứ ba là khối ngân hàng liên doanh nước ngoài.

Như vậy có thể thấy ngoại trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Hợp tác thì tài sản của các khối ngân hàng khác đều tăng khá mạnh.

Ở thời điểm cuối tháng 6.2017, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống ở mức 12,55%, giảm nhẹ so với mức 12,66% tại thời điểm cuối tháng 5. Trong đó tỷ lệ này của tất cả các khối đều cao hơn nhiều so với quy định của Ngân hàng Nhà nước là 9%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết mặc dù toàn hệ thống các TCTD tăng trưởng về quy mô, nhưng hoạt động vẫn rất an toàn, thể hiện qua các chỉ số như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn vẫn đảm bảo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.