Từ 1.3: Nâng mức vay tối đa cho hộ nghèo lên 100 triệu đồng

Từ ngày 1.3, hộ nghèo sẽ được vay tối đa 100 triệu đồng - Ảnh: Minh họa (Nguồn: Internet)
Từ ngày 1.3, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ mà không phải bảo đảm tiền vay.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Theo đó, kể từ ngày 1.3 tới, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và ngăn chặn tình trạng tín dụng đen. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với các đối tượng đầu tư dài hạn.

Theo báo cáo kết quả của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2018, tính đến 31.12.2018, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 194.420 tỉ đồng, tăng 19.038 tỉ đồng so với năm 2017. Trong đó, vốn điều lệ tăng 3.197 tỉ đồng, vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trên thị trường tăng 6.533 tỉ đồng, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương tăng 2.764 tỉ đồng.

Về tăng trưởng tín dụng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31.12.2018 đạt 187.792 tỉ đồng, tăng 16.003 tỉ đồng (tăng 9,3%) so với năm 2017, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang được vay vốn. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 165.141 tỉ đồng, tăng 12.938 tỉ đồng (tăng 8,5%), hoàn thành 100% kế hoạch.

Tổng doanh số cho vay năm 2018 đạt 62.078 tỉ đồng, tăng 6.964 tỉ đồng so với năm 2017, với hơn 2,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.