Bộ GTVT:

Trạm thu giá BOT phải đặt trong phạm vi dự án, cách nhau tối thiểu 70km

Tài xế phản đối BOT giao thông - Ảnh: Internet
Bộ GTVT vừa xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30.12.2016 quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Theo thông tư này, trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải đảm bảo các tiêu chí, điều kiện như đối với đường quốc lộ, trạm phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án và có quyết định thành lập trạm thu giá của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Vị trí đặt trạm thu giá phải phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hiệp hội vận tải ô tô), đồng thời lấy ý kiến tham gia của nhân dân địa phương.

Đối với đường địa phương, trạm phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án do HĐND cấp tỉnh quyết định; vị trí đặt phải nằm trong phạm vi dự án do UBND báo cáo HĐND cùng cấp quyết định.

Khoảng cách giữa 2 trạm trên cùng một đường phải đảm bảo cự ly tối thiểu 70km, trừ những trạm phải hoàn vốn cho các dự án cầu đường bộ, hầm đường bộ.

Trạm thu giá chỉ được tổ chức thu hoàn vốn cho dự án sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác định đủ điều kiện được tổ chức thu.

Đối với những trạm hoàn vốn cho các dự án đã đưa vào khai thác vận hành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo các quy định của hợp đồng dự án và các văn bản liên quan.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT cũng quy định doanh thu bình quân 1 ngày trong tháng được tính bằng doanh thu bình quân một ngày của tổng doanh thu vé lượt, vé tháng, vé quý trong tháng.

Cũng theo dự thảo này, cần phải thực hiện thông báo công khai liên tục trước 5 ngày và niêm yết công khai tại trạm thu giá khi bắt đầu tổ chức thu về thời điểm bắt đầu thu, địa điểm trạm thu giá, công nghệ thu, hình thức thu, đối tượng thu, mức thu và đối tượng được miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Trong trường hợp có thay đổi về mức thu, công nghệ thu, hình thức thu, đối tượng thu thì đơn vị thu giá phải thông báo công khai và niêm yết tương tự như khi bắt đầu tổ chức thu. Hình thức thông báo công khai bao gồm đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trung ương, đồng thời gửi thông báo đến Hiệp hội Vvận tải Việt Nam.

Trong suốt quá trình thu, đơn vị thu giá phải công khai các thông tin trên biển báo điện tử (biển VMS) được gắn tại khu vực trạm thu giá bao gồm: Tên dự án, tổng mức đầu tư của dự án (trong trường hợp dự án đã được quyết toán thì tổng mức đầu tư cập nhật theo giá trị quyết toán), tổng thời gian được thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế của trạm thu giá tính đến thời điểm cuối tháng trước liền kề (số liệu doanh thu cập nhật chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo), số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tiêu cực tại trạm thu giá”.

Về các trường hợp tạm dừng thu, ngoài quy định như thông tư cũ thì bổ sung thêm quy định “khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Cũng theo dự thảo thông tư này, đơn vị thu giá không thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 10 thông tư này hoặc không nộp phí sử dụng tài sản nhà nước, không nộp tiền thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định hiện hành khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản nhắc nhở 2 lần, mỗi lần cách nhau không dưới 5 ngày, sẽ bị tạm dừng thu theo quy định.

Thời gian bị trừ được tính như sau: Chậm từ 10 ngày đến 30 ngày trừ thời gian thu 1 ngày; chậm từ 31 ngày đến 60 ngày trừ thời gian thu 2 ngày. Đối với các ngày tiếp theo, cứ chậm 5 ngày thì trừ thời gian thu 1 ngày.

Theo đó, thời gian do việc tạm dừng thu trong các trường hợp này không được tính để kéo dài thời gian thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hợp đồng đã ký giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.