TPBank tăng vốn lên 8.500 tỉ, mục tiêu lợi nhuận 2.200 tỉ năm 2018

Phòng giao dịch TP Bank - Ảnh: TPB
TPBank cho biết việc tăng vốn là để đáp ứng nhu cầu cấp thiết, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định của NHNN, đồng thời giúp ngân hàng có vốn để gia tăng hoạt động kinh doanh...

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) vừa có nghị quyết phiên họp đại hội cổ đông thường niên 2018.

Theo đó, đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng do HĐQT trình lên, bao gồm kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch 2018, tờ trình phân phối lợi nhuận, kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm gần 1.850 tỉ và lợi nhuận tăng gần gấp đôi so với thực hiện năm 2017.

Cụ thể, TPBank sẽ nâng vốn điều lệ từ 5.842 tỉ đồng hiện nay lên 8.533 tỉ đồng. Việc tăng vốn sẽ thực hiện qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tổng cộng 544 tỉ đồng, tương đương tỷ lệ chia 8,37%) và chia cổ phiếu thưởng từ nguồn tiền thặng dư thu được của đợt phát hành này (1.314 tỉ đồng, tương đương tỷ lệ khoảng 20%).

TPBank cho biết việc tăng vốn là để đáp ứng nhu cầu cấp thiết, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định của NHNN, đồng thời giúp ngân hàng có vốn để gia tăng hoạt động kinh doanh như phục vụ tín dụng trung và dài hạn; dự phòng cho các nguồn kinh doanh khác; đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vật chất cho nhu cầu phát triển của hội sở và chi nhánh…

Về kế hoạch kinh doanh, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng thêm 82% so với thực hiện năm 2017, lên mức 2.200 tỉ đồng. Hệ số an toàn vốn CAR tiếp tục đảm bảo ở mức trên 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Chỉ số lợi nhuận trên vốn (ROE) hướng đến mức 23%, tăng gần gấp rưỡi so với mức 15,6% của năm 2017 và sẽ nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng sinh lời dẫn đầu.

Kết thúc năm 2017, TPBank thông báo đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.200 tỉ đồng, tăng trên 80% so với năm 2016. Trong quý đầu năm 2018, ngân hàng đã báo lãi trước thuế 513 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh và nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tăng cao.

Một nội dung nữa tại đại hội cổ đông của ngân hàng năm nay là bầu ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới 2018 - 2023. Theo đó, Hội đồng quản trị gồm 8 người là ông Đỗ Minh Phú, ông Lê Quang Tiến, Đỗ Anh Tú, ông Suzo Shikata, ông Eiichiro So, ông Phạm Công Tứ, bà Nguyễn Thu Hà, bà Đỗ Thị Nhung.

Ông Đỗ Minh Phú tiếp tục được bầu làm chủ tịch HĐQT. Các ông Lê Quang Tiến, ông Đỗ Anh Tú và ông Suzo Shikata giữ chức danh phó Chủ tịch.

Trước 1 ngày diễn ra ĐHCĐ, cổ phiếu TPB của TPBank cũng đã niêm yết chính thức trên sàn HoSE - là cổ phiếu thứ 9 của ngành ngân hàng trên sàn này.

Theo CafeF


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.