TP.HCM ‘hối’ doanh nghiệp nhà nước sớm lên sàn chứng khoán

TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa đủ điều kiện niêm yết khẩn trương đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM trong năm 2016.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP đã giao Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc TP giai đoạn 2016 – 2018. Đồng thời, rà soát danh mục các doanh nghiệp cổ phần hóa, lộ trình cổ phần hóa.

TP.HCM cũng giao các cơ quan chức năng cần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục, chính sách trong quá trình cổ phần hóa, thực hiện đấu giá cổ phần và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Ngoài ra, cơ quan này cũng yêu cầu các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa đủ điều kiện niêm yết khẩn trương đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM trong năm 2016.

Phan Diệu

Ảnh minh họa.


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.