Thủ tướng sẽ trực tiếp đánh giá lại việc điều hành của Chính phủ 10 năm nay

Thủ tướng sẽ đánh giá lại việc điều hành kinh tế - xã hội. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ trực tiếp chỉ đạo việc đánh giá lại toàn bộ các khía cạnh điều hành kinh tế xã hội của Chính phủ, từ trung ương đến địa phương, tập trung vào 3 khía cạnh lớn.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ trực tiếp chỉ đạo việc đánh giá lại toàn bộ các khía cạnh điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, từ trung ương đến địa phương, tập trung vào 3 khía cạnh lớn.

Thứ nhất là cách tư duy và tiến trình hoạch định phát triển kinh tế xã hội trong 10 năm trở lại đây, trong đó, phải chỉ ra được những giá trị kế thừa và những bài học kinh nghiệm lớn, cần tiếp tục được nhận thức và chỉnh đốn nghiêm túc.

Thứ hai là những khía cạnh quản trị của chính phủ. Những mục tiêu như Chính phủ số, các giá trị kiến tạo phát triển, sự liêm chính... khó đi vào thực tiễn nếu không cải cách những nguyên tắc và mô hình quản trị không còn phù hợp với thực tiễn.

Thứ ba, Chính phủ sẽ đánh giá lại toàn bộ thực trạng và tiềm năng đích thực của các ngành kinh tế có tính chủ lực nhằm kiến tạo sự sức bật mới cho sự phát triển. Trong đó, chính phủ xác định kinh tế số có vai trò động lực, là cỗ máy tiên phong cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, năm 2019 và những năm tiếp theo, chính phủ sẽ tập trung vào giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội và củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô lẫn vi mô vững chắc, qua đó tăng cường khả năng chống chịu và hấp thụ các xung lực từ các biến động của nền kinh tế thế giới.

Chính phủ cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cải cách về cơ cấu, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật và năng lực quản trị nhà nước để cải thiện tăng trưởng tiềm năng từ 7% trở lên, cải cách, nâng cao hiệu quả DNNN và kinh tế hợp tác xã, thúc đẩy kinh tế tư nhân, làm cho khu vực FDI trở nên gắn kết hơn với khu vực kinh tế nội địa. Nỗ lực khơi thông các điểm nghẽn cho phát triển nhanh và bền vững hơn, tháo gỡ các nút thắt về cơ chế phân bổ nguồn lực.

Thủ tướng kỳ vọng, Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã được ban hành ngay đầu năm sẽ tạo ra một hấp lực mới cho môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong năm 2019.

Từ năm 2019, Chính phủ sẽ ưu tiên chính sách cho đầu tư vào vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đặc biệt là hạ tầng thông minh, hạ tầng cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ đặt chương trình nghị sự ưu tiên trong những năm tới dành cho cải cách giáo dục, trong đó đặc biệt là nền giáo dục đại học, tập trung vào các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng tối thiểu và phù hợp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Cùng với đó là tăng chi cho khoa học và công nghệ, khuyến khích tư nhân đầu tư nhiều hơn nữa cho nghiên cứu và phát triển, sẽ cũng là một trong những trọng tâm chính sách của Chính phủ từ năm 2019.

Trong chiến lược tăng trưởng nhanh và bền vững, Chính phủ Việt Nam đã xác định 3 trụ cột quan trọng trong mọi chính sách và mô hình phát triển bao gồm kinh tế, xã hội và môi trường. Trong một hội nghị gần đây, Thủ tướng gọi đó là nguyên tắc “3 trong 1” của sự phát triển.

Thủ tướng nêu rõ: "Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh ngày nay, chúng ta càng thấu hiểu đà tăng trưởng kinh tế sẽ không thể duy trì lâu dài nếu thiếu tính bền vững. Phát triển bền vững không mâu thuẫn với tăng trưởng nhanh, ngược lại chính là nội hàm quan trọng, làm nên điều kiện cần và đủ của tăng trưởng nhanh trong dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0".

Trước đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành một nghị quyết riêng về vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Nghị quyết nêu rõ, cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để khơi thông, giải phóng tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực hiện có, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực của đất nước.

Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển từ chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, vốn đầu tư và lao động sang sử dụng tổng hợp, có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế.

Nâng cao năng lực kiến tạo, quản trị quốc gia và năng lực tự chủ, đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp… Xây dựng và thực thi nghiêm các chế tài đủ mạnh nhằm ngăn chặn hành vi cửa quyền, độc quyền; cơ chế xin - cho; lợi ích nhóm; đẩy lùi tham nhũng, góp phần củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và toàn xã hội…

Chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ thông tin về các nguồn lực trong nền kinh tế để sử dụng tối ưu và hiệu quả; phân phối, chia sẻ và tái sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dư thừa, làm gia tăng giá trị các nguồn lực của nền kinh tế…

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Dân TríReply

    19-1-2019 08:25:48

    Góp ý nhân Bộ KH-CN chuẩn bị trình chính phủ về hình thành 3 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, theo hướng hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp, còn viện trường chỉ làm vai trò tư vấn cho doanh nghiệp chứ không giữ vai trò chính như xưa nay. Đúng & một số vấn đề cần khắc phục: - Tiêu chí thủ tục phải minh bạch & đơn giản để qua giao dịch điện tử có thể nhận hỗ trợ chính sách chứ không cần xin - cho lằng nhằng qua trung quan. Vì người thành công sẵn sàng hỗ trợ ngược lại hơn số đó nữa. - Người trẻ khởi nghiệp không dễ thành công bằng người đã dày dạn kinh nghiệm quản trị đâu nên cần BẮT BUỘC tiêu chuẩn về KINH NGHIỆM NĂNG LỰC QUẢN TRỊ vào để các nhóm nghiên cứu nhóm khởi nghiệp tìm người đồng hành hoặc đưa vai trò người quản trị lên vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp. - Khởi nghiệp sáng tạo 4.0 KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG CÙNG LÀM ĂN (kiểu hiệp hội) ở VN đang rất yếu, cần khuyến khích hỗ trợ mạnh. Ở các nước vai trò sức mạnh hiệp hội rất quan trọng!

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.