Thủ tướng quyết định thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng

Khu CNTT tập trung - Danang IT Park một dự án trọng điểm được thành phố Đà Nẵng kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như diện mạo đô thị khu Tây Bắc
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 27/QĐ-TTg về thành lập Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1.

Theo đó, Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 11.7.2018 của UBND thành phố Đà Nẵng). Dự án do Công ty cổ phần phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Khu CNNT tập trung Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNNT tập trung theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng khu CNNT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, được vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư, xây dựng Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1.

Cơ cấu và cơ chế tổ chức hoạt động của Tổ chức quản lý Khu CNTT tập trung Đà Nẵng do Công ty cổ phần phát triển Khu CNTT Đà Nẵng quyết định, thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai quyết định; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông cân đối bố trí vốn đầu tư để hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu CNTT tập trung Đà Nẵng theo quy định pháp luật.

Thủ tướng cũng giao UBND thành phố Đà Nẵng 5 nhiệm vụ.

Cụ thể: (1) Phê duyệt cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ quản lý Khu CNTT tập trung Đà Nẵng phù hợp với Nghị định số 154/2013/NĐ-CP; (2) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu CNTT tập trung Đà Nẵng theo quy hoạch được duyệt; (3) Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển hạ tầng kết nối đến Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1 và các hạ tầng xã hội không kinh doanh ở trong Khu; (4) Xây dựng phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hút các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp lớn trong nước thuộc lĩnh vực CNTT, điện tử - viễn thông đầu tư vào Khu CNTT tập trung Đà Nẵng – giai đoạn 1; (5) Chỉ đạo và tổ chức các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty cổ phần phát triển Khu CNTT Đà Nẵng thực hiện việc đầu tư xây dựng, quản lý để Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (cả 2 giai đoạn) phát triển nhanh và bền vững.

Thạch Châu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.